fotografie Luc dewaele

Architectuur Interieur Beelden

Meer omtrent architectuur:

‘Een dokter kan zijn fouten begraven, maar een architect kan zijn cliënten alleen maar adviseren om klimop te planten.’  Frank Lloyd Wright

De klimop en de teelaarde van de architectuurfotograaf: photoshop…

Omtrent architectuur:

‘Minder is alleen beter waar méér niet goed is.’ 

Frank Lloyd Wright, architect (1869-1959)