bezijden mensen

mag ik iets vragen?

“To take a photograph is to participate in another person’s mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to time’s relentless melt.”

Susan Sontag

Als straatfotograaf ben ik de hang-medior. Ik flaneer in straten, al dan niet met cursisten in het kielzog en een reflectiescherm in de oksel. En ik stel vragen…Ik ben zo goed als altijd losjes beleefd, respectvol en zichtbaar als fotograaf. Je zal mij nooit met een telelens betrappen – ik kom heel dichtbij mijn ‘modellen’. En ik spreek volmondig over mijn intenties met het beeld. Dagboekgewijs leiden de foto’s het bestaan van eendagsvlinders – meer niet.