koerspaarden

koers alhier

Koers is als catch: het publiek is prettig gealcoholiseerd, de adem snokt harts-tochtelijk naar meer droogvis / chips / ijscornets, de ambiance drijft ergens tussen baldadig en roezemoezig. En: er blijft genoeg marge om sportieve weifelaars te vermaken.

Wie houdt van koersen? Wie pookt de benepen poppenkast op? Wie hecht nog aan een feestje dat decennia geleden reeds afgerond was?